Dobróka Mihály professzor

Egy életre meghatározó élmény lehet

„Nagy öröm azt látni, hogy egyrészt beolthatjuk a tudományos érdeklődéssel a fiatalokat, és még inkább, amikor azt láthatjuk, hogy elkapja őket a lelkesedés. Mert egy életre meghatározó élmény lehet az, ha kapott egy feladatot, és olyan ötlete támadt a fiatal kutatónak, amivel azt elegánsan, szépen, akár a nemzetközi tudományos és publikációs kívánalmaknak megfelelően tudja megoldani. Nem feltétlenül kell a fiatalnak kutatóvá válni. A PhD- cím birtokában elhelyezkedhet az iparban, és akár a nemzetközi szinten produkálhat - a geofizika nagy felületen érintkezik például az olajiparral, és ez azért a világot átszövő vállalkozás.

Én úgy látom éppen a TÁMOP projekt kapcsán is, hogy PhD hallgatóinkat eredményesen be lehetett ezekbe a feladatokba vonni, ráadásul úgy, hogy mindössze két év van a teljesítésre. Fel kellett pörgetni a kutatásokat, és az elért eredményekben személy szerint úgy vélekedem, a mi Geoinformáció Feldolgozási Tudományos Műhelyünkben a doktoranduszainknak jelentős szerepe van. Egy egyetemi professzornak lehetnek ötletei, de ha tanszéket vagy intézetet vezet, vagy más magasabb vezetői feladatot lát el, akkor bőven adódnak olyan kötelezettségei, amelyek teljesítése után nem marad elegendő ideje arra, hogy tudományos elgondolásait kizárólag személyesen valósítsa meg. A másik oldalon ott van egy fiatal, a PhD hallgató, aki tehetséges, sok ideje van, de még nincs meg az a tudományos tapasztalata, hogy tudományos értékű feladatot, és a feladathoz tartozó megoldási metódust tudna saját kútfejéből előteremteni. Ez a találkozás így nagyon hatékony. Publikációk sokasága mutatja, hogy doktoranduszaink jól vették ezt az akadályt.”

 


Dobróka Mihály professzor

Projekt neve: „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc Egyetemváros
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület telefon: (1) 273-4250