Mesterek és tanítványok

a  Miskolci  Egyetem  Tudományos  Diákköri  Tanács ünnepélyes  ülése

2011. február 8-án zajlott a rektori tanácsteremben

 

Megnyitót  Prof. Dr. Jármai Károly egyetemi tanár a ME TDT elnöke tartotta

Köszöntőt mondott: Prof. Dr.Dobróka Mihály , egyetemi tanár rektorhelyettes

Az ülés eseményei:

Kiváló Konzulensi Oklevél átadása mestertanároknak

a díjat átadta Prof. Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 

Kiváló Konzulensi Oklevél átadása 

a díjat átadta Prof. Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes 

Dr. Jármai Károly egyetemi tanár, a ME TDT elnöke 

Esélyért Díj átadása

a díjat átadja P Prof. Dr. Dobróka Mihály egyetemi tanár, tudományos és nemzetközi rektorhelyettes  és Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária egy. docens, a ME Esélyegyenlőségi Bizottság elnöke

 

2012. február 8-án került sor a Miskolci Egyetemen a Tudományos Diákköri Konferenciát lezáró tanácskozásra. Ebben az évben 56 szekcióban 338 előadás hangozott el, a tudományos élet különböző területeiről.
Az egyetemi diploma képzettséget igazoló bizonyítványok az átalakuló XXI. századi munkaerőpiacon már nem adnak biztosítékot arra, hogy fiataljaink el tudjanak helyezkedni.
Új készségeket, kompetenciákat keresnek a munkáltatók, melyeket sokszor a hagyományos képzésben nem lehet elsajátítani. A Miskolci Egyetem évek óta támogatja és maga is indukálja azokat a kezdeményezéseket, amelyek a tananyag elsajátításán kívüli fejlesztési lehetőséget biztosít diákjainak.
Az egyetemi évek készítenek fel a későbbi karrierre, a munkáltatók olyan kompetenciákat értékelnek, mint innovativitás, önállóság, felelősségvállalás, kreativitás, kommunikativitás.

A Tudományos Diákkör teret ad ezen területek fejlesztésére. A munkába bekapcsolódó diákok saját érdeklődési körükhöz közel álló kutatási témát választanak, ebben segítséget kérhetnek oktatóiktól, akik konzulensi feladatok ellátásával segítik őket. A hallgatók önállóan készítik el és mutatják be dolgozataikat, amelyekben új eredményeiket ismertetik. Ezeket a dolgozatokat szakmai zsűri értékelése után kétévente, országos szinten is lehetőségük van megmérettetni. Ez a verseny igazi kihívás minden egyetemi hallgató életében.
A TDK rendszerének az önképzés az alapja, azonban ez csak a „mesterek”, tanárok, oktatók segítségével lehetséges, illetve igazi eredmények eléréséhez szükséges az egyetem laborjainak kutató műhelyeinek használata.
A Miskolci Egyetemen 2011-ben a hagyományos tudományos diákköri tevékenységet megújító Európai Unió által támogatott program kezdődött. A „Tehetségeket gondozunk” projekt keretében a legeredményesebb hallgatók számos ösztöndíj lehetőség közül választhatnak, külföldi tanulmányutakon, konferenciákon vehetnek részt. Ennek a programnak a keretében az ő munkájukat segítő oktatók „Kiváló Konzulens”-i oklevelet vehettek át az egyetem vezetésétől.

A kiváló konzulensek között 7 mestertanár kapott munkáját megköszönő oklevelet. A mestertanári rang az Országos Tudományos Diákkör egyik legjelentősebb kitüntetése, amit a Miskolci Egyetemen az elmúlt években több mint 20 oktató is átvehetett.

A 2011-2012 év Tudományos Diákköri Konferenciáját lezáró rendezvényen a hagyományokhoz híven „Esélyért díjjal” jutalmazta azt a hallgatót és konzulensét, aki az idei Tudományos Diákköri Konferencián legtöbbet tett az esélyegyenlőség előremozdításáért. A díjat Sotkó Katalin bölcsész hallgató kapta , konzulense Kegyesné dr. Szekeres Erika.

Projekt neve: „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc Egyetemváros
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület telefon: (1) 273-4250