Projekt célok

Az Egyetem pályázatának célja a kiemelkedő képességű hallgatók bevezetése a tudományos kutatói tevékenységbe és az egyetem szellemi vérkeringésbe az alábbiak segítségével: (1) meglévő tehetségtámogató struktúrák (doktori iskola, tudományos diákkör, stb.) működtetése, színvonalának emelése, (2) a felismert tehetségek tudományos pályájának személyre szabott támogatása, különösen annak kezdeti szakaszában (TDK), és (3) a különböző szintű tehetséggondozási elemek összekapcsolása, a továbblépés biztosítása a kiemelkedő képességű hallgatók számára

  1. Tudatos és összehangolt tehetséggondozási szemlélet érvényesítése: A Miskolci Egyetemen jelenleg is működő tehetséggondozó műhelyek munkájának összefogása és támogatása egy egységes szemléletű tehetséggondozási koncepció mentén
  2. A doktori Képzések színvonalának és feltételrendszerének javítása: célunk, hogy doktoranduszaink és doktorjelöltjeink korszerű területeken kutatva mihamarabb megismerjék a szakterületük rangos nemzetközi tudományos fórumait, szakfolyóiratait, megalapozzák a saját publikációs tevékenységüket. Fontos, hogy minden doktorandusz lehetőséget kapjon külföldi részképzésre. A program keretében kiegészítő PhD ösztöndíjak, predoktori ösztöndíjak meghirdetésére és a sikeres témavezetők motiválására és elismerésére is lehetőség teremtünk.  
  3. A TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRÖK és a TDK tevékenység ösztönzése és elismerése: Célunk, hogy a TDV és TDK tevékenységben résztvevő hallgatók motiváltak legyenek jó minőségű dolgozatok elkészítésére, és munkájukat ahhoz mérten jutalmazni is tudják a kari TDT testületek.

Projekt neve: „A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése”
Projekt azonosító: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008
Kedvezményezett neve és elérhetősége: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc Egyetemváros
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: ESZA Nonprofit Kft. 1134 Budapest, Váci út 45., C. épület telefon: (1) 273-4250